HOME

นวัตกรรมผ่าตัดแบบเจาะรูแผลเล็กเล็กน้อย Minimally Invasive Surgery (MIS)

              เนื่องจากภาวะกระดูกสันหลังผิดรูป กระดูกหลังคดเป็นภาวะที่พบได้บ่อย และมักจะเป็นที่สังเกตได้ชัดเจนจากภายนอก การรักษามีความยากและซับซ้อนมากขึ้น สมัยก่อนผู้ป่วยมักเชื่อกันว่าต้องรอให้มีอาการก่อนจึงจะมาพบแพทย์ เนื่องจากกลัวว่าการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด เสี่ยงต่อการเป็นอัมพาต แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ในด้านเครื่องมือ, การพัฒนาเทคนิคในการผ่าตัดทำให้การรักษาภาวะกระดูกสันหลังผิดรูปได้ผลดีมากขึ้น, ภาวะแทรกซ้อนน้อยลง ทั้งนี้การรักษาจะได้ผลดีที่สุดเมื่อผู้ป่วยได้รับการประเมิณและรักษาในช่วงเวลาเหมาะสม และโรคยังไม่รุนแรงมากนัก ดังนั้น ร.ศ.นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล จึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อให้ความรู้ และวิธีการรักษา ด้าน โรคกระดูกสันหลัง Spinal Disorders โดยวิธีที่ทันสมัยและถูกต้อง, ความรู้สำหรับประชาชนทั่วไป, เทคนิคและวิธีทางการแพทย์ที่ทันสมัยในปัจจุบันนี้

เทคนิคการผ่าตัด Minimally Invasive Surgery ( MIS )

Prone XLIF

MIS TLIF

XALIF

Endoscopic Decompression

ร.ศ.นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อให้ความรู้ และวิธีการรักษา ด้าน โรคกระดูกสันหลัง Spinal Disorders โดยวิธีที่ทันสมัยและถูกต้อง, ความรู้สำหรับประชาชนทั่วไป, เทคนิคและวิธีทางการแพทย์ที่ทันสมัยในปัจจุบันนี้

หนังสือ "ผ่าหลัง"

เรื่องที่ต้องรู้!! ทุกคำถาม - มีคำตอบ
฿ 240
  • wicharn.spine@gmail.com
Popular
ข้อมูลเบื้อนต้น (ในการรักษาอาการปวดหลัง)

อาการปวดหลัง ( Back Pain ) เป็น “ สาเหตุหลัก ” ที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ที่คลินิกออร์โธปิดิกส์ทั่วโลก และประมาณ หนึ่งในสาม ของผู้ป่วยของแผนกออร์โธปิดิกส์ จะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับ “ หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม ” ( Degenerative Disc Disease )

เทคโนโลยีการผ่าตัดด้วยวิธีเปิดแผลขนาดเล็ก ผ่านท่อเข้าไปในกระดูกสันหลัง เป็นการผ่าตัดด้วยเครื่องมือชนิดพิเศษ ช่วยให้การผ่าตักมีความแม่นยำสูงและแผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก มาก ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเสียเลือด ที่สำคัญเป็นการช่วยลดเวลาในการพักฟื้น ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับสู่คุณภาพชีวิตที่ดีได้เร็วยิ่งขึ้น

บริการสังคมความรู้สู่ประชาชนทางรายการโทรทัศน์

คุณนัดดา วิยกาญจน์
กระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท

กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท

ประสบณ์การอุบัติเหตุ คุณแฮ็ค รุ่งเรือง อนันตยะ

คุณ ปิงปอง สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ รักษากระดูกส่วนคอยุบ เกิดจากอุบัติเตหุทางน้ำ

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกส่วนคอ

“โรคซ่อนเร่นจากอาการปวดปั้นเอว”

บทความน่ารู้เรื่อง​

ทำไมต้องกระดูกสันหลังผิดปกติ?

ทำไมต้องกระดูกสันหลังผิดปกติ?

ภาวะกระดูกสันหลังผิดรูป เป็นภาวะที่พบได้บ่อย และมักจะเป็นที่สังเกตได้ชัดเจนจากภายนอกเมื่ออาการเป็นมากแล้ว

การเปลี่ยนใส่ข้อกระดูกสันหลังเทียม

อาการปวดหลัง ( Back Pain ) เป็น “ สาเหตุหลัก ” ที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ที่คลินิกออร์โธปิดิกส์ทั่วโลก และประมาณ หนึ่งในสาม ของผู้ป่วยของแผนกออร์โธปิดิกส์

ศัลยกรรมเปลี่ยนชีวิต

ตอน การผ่าตัดแก้ไขกระดูกสันหลังคด

รายการ Health Station
สถานีโทรทัศน์ ITV พฤษภาคม 2548

The most common form of spinal deformity is idiopathic scoliosis, a spinal curvature in the coronal plane occurring in normal healthy patients. No known etiology exists except a familial predisposition. There is no evidence of an underlying neurologic or muscular disorder and there are no congenital vertebral anomalies. The Scoliosis Research Society classifies idiopathic scoliosis based on the age when the curvature develops. There are three categories

ขอบคุณหนังสือพิมพ์ ที่แนะนำเวป ให้ปรากฎต่อ สายตาชาวไทยทั่วทั้งประเทศ ฉบับวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2548 หน้า 7 เดลี่@เวป 

www.thairath.co.th

อาการปวดหลัง ( Back Pain ) เป็น “ สาเหตุหลัก ” ที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ที่คลินิกออร์โธปิดิกส์ทั่วโลก และประมาณ หนึ่งในสาม ของผู้ป่วยของแผนกออร์โธปิดิกส์ จะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับ

หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม ” ( Degenerative Disc Disease ) ซึ่งนับเป็น ปัญหา และ สาเหตุ ที่ พบบ่อยที่สุด ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังเรื้อรัง โดยเฉพาะ กลุ่มประชากรที่อยู่ในวัยทำงาน การเปลี่ยนแปลงของหมอนรองกระดูกสันหลัง อาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงตามวัยที่สูงขึ้น ( Natural Aging Process ) หรือ การบาดเจ็บที่มีต่อหมอนรองกระดูกเอง หรือ ปัจจัยอื่นๆร่วมด้วย จากเหตุดังกล่าวทำให้ อุบัติการณ์ของโรคปวดหลังเรื้อรังมีเพิ่มมากขึ้น ใน “ ทุกอาชีพ” และ “ เกือบทุกช่วงอายุ ”