วันที่ 12 – 13 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00น. – 17.00 น. ณ อาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 ห้อง 1210 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย