ประมวลภาพข่าวหนังสือพิมพ์

ข่าวผ่าตัดเปลี่ยนข้อกระดูกสันหลัง

รศ.นพ. วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล

ภาวะกระดูกสันหลังเสื่อม กดทับเส้นประสาท

ความเจ็บปวดเป็นเรื่องความอดทน ที่คนไข้ต้องตัดสินใจเอง คำว่า "แล้วแต่หมอ" ไม่ควรมีแล้วใน พ.ศ.นี้ ถ้าคุณทนไม่ได้เมื่อไหร่ ค่อยบอกหมอทำผ่าตัดให้ แต่ถ้าหมอเห็นกล้ามเนื้อเริ่มลีบ ก็จะแนะนำให้ผ่าเลย หากรอช้า เส้นประสาท ก็จะเสียไปเรื่อย ๆ ยากที่จะฟื้นตัว