กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท

บริการสังคมความรู้สู่ประชาชนทางรายการโทรทัศน์

คุณนัดดา วิยกาญจน์
เคยตกรถตู้ 12 ปีผ่านมา กระดูกส่วนคอย่น
กระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท

คุณ ปิงปอง สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ รักษากระดูกส่วนคอยุบ เกิดจากอุบัติเตหุทางน้ำ

ประสบณ์การอุบัติเหตุ คุณแฮ็ค รุ่งเรือง อนันตยะ

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกส่วนคอ

“โรคซ่อนเร่นจากอาการปวดปั้นเอว”